خواب:/

دیدین ظهرا که آدم میخابه و بعد از ظهر پا میشه چه حسى داره! مخصوصا وختى کسى خونه نباشه!!!
.
.
.
.
.
.
.
لامصب اصن معلوم نیست شبه؟
روزه؟
ظهره؟
امروزه؟
فرداست؟
دیروزه؟
همه مردن تو زنده موندى؟
تو مردى همه زنده موندن؟
دنیا به آخر رسیده ?

/ 1 نظر / 36 بازدید
بهار

موافقم حتی شده ادم فکرکنه مدرسش دیرشدوخواب مونده