چیز...!

مامانم میگه برو چیز رو از چیز بیار بعد چیزش کن
میگم چی رو چی کار کنم؟
میگه همون چیز رو که کنار چیزه��
میگم چی رو؟
بعد میگه خدایا به همه بچه دادی به مام بچه دادی یک ذره عقل تو کلش نیست فقط سرش تو اون بی صاحابه

/ 1 نظر / 33 بازدید
M@ry@m

خخخخخخخخخخ[خنده][قهقهه]