یا شیخ...!

روزی شیخی به یک گدا رسید
اما گدا به شیخ نرسید .

بنابراین شیخ مقام اول را کسب کرد و گدا دوم شد


تا مسابقاتی دیگر خدا یارو نگهدارتون.!...

/ 2 نظر / 31 بازدید
عماد

[نیشخند][نیشخند][نیشخند]

M@ry@m

[خنده][قهقهه][نیشخند]